[CƠ CHẾ DIỆT VIRUS CỦA NANO BẠC]

Virus khác vi khuẩn ở 3 đặc điểm cơ bản là:

  • Virus chỉ bằng 1/10 hay 1/100 Vi Khuẩn về mặt kích thước.
  • Vi Khuẩn có cấu trúc đơn bào nên có thể sống mà không cần “ký sinh” vào tế bào khác, trong khi Virus bắt buộc phải sống và sinh sản trong tế bào vật chủ.
  • Kháng sinh chỉ kháng được vi khuẩn (khi mà vi khuẩn chưa kháng thuốc) chứ không kháng được Virus.

Tổng quan thì cơ chế Nano Bạc ngăn ngừa bệnh tật gây ra bởi Virus khác hoàn toàn so với cách Nano tiêu diệt Vi Khuẩn.