Thành phần:

Nano Sắt: 2000ppm; Nano Chitosan: 5000ppm; Phụ gia và dung môi vừa đủ.

Công dụng:

Cung cấp vi lượng sắt ở dạng hấp thụ cho cây thủy canh và bán thủy canh. Giúp cây sinh trưởng và hình thành diệp lục tố, hệ men hô hấp cho cây. Ngăn chặn quá trình vàng và bạc lá.

Sku:

8938526053601

8938526053618